Actueel    >    Nieuws

Gedragsspecialist Astrid verrijkt leerkrachten met haar kennis

21 juni 2022

Gedragsspecialist Onderwijs

Ruimte in je hoofd

Swung focust op gelukkige werknemers die vol in hun kracht staan en werken vanuit een positieve energie. Welke betekenis heeft positieve energie voor jou?
Ik heb heel lang hard gewerkt. Ik heb 25 jaar in het onderwijs gezeten. Daarna werkte ik als locatieleider en gedragsspecialist en na zeven of acht jaar kreeg ik het gevoel dat het gezond zou zijn om verder te kijken en op andere manieren met werk bezig te gaan. Nadat ik de knoop had doorgehakt om op zoek te gaan naar een volgende stap, gaven de verandering en het leren van andere dingen mij positieve energie en ruimte in mijn hoofd.

Zou je iets kunnen vertellen over je loopbaan?
Ik ben begonnen op de pabo in Groningen. Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen op Curaçao, waar ik na afloop nog vier jaar heb gewerkt. Echter, het leven is daar zo anders, dat hield ik niet vol. Toen ben ik naar Rotterdam verhuisd en in het speciaal onderwijs terecht gekomen. Dat was pittig maar het speciaal onderwijs en de vrije en creatieve collega’s pasten wel bij mij. Daarna ben ik voor de liefde naar Den Haag gegaan en ben ik daar in het speciaal basisonderwijs gaan werken. Vervolgens ontwikkelde ik mij tot ambulant begeleider en ging ik leerlingen met ondersteuningsbehoefte en leerkrachten ondersteunen.

Ik heb ook nog twee jaar in het bedrijfsleven gewerkt en hoewel ik daar veel heb geleerd, paste het onderwijs toch beter bij mij. Voor een tijdje was ik ambulant begeleider en gedragsspecialist op een zwakke school. Daarna werd ik daar fulltime gedragsspecialist. Daarnaast heb ik samen met De Haagse Scholen een Leernetwerk Gedrag opgezet. Kort geleden ben ik verhuisd naar Drenthe.

Hoe zou iemand uit jouw persoonlijke omgeving jou in een aantal woorden omschrijven?
Toen ik wegging bij mijn laatste school dacht ik door de achterdeur te kunnen vertrekken, maar dat ging niet: het was groots en meeslepend. Ze hadden een filmpje gemaakt, met allemaal complimenten: daadkrachtig, vernieuwend, een inspiratie, veilig en eerlijk. Ik heb me goed kunnen profileren en daar is goed op gereageerd. Het is mooi om terug te horen dat mensen zich veilig voelen naar aanleiding van keuzes die ik gemaakt heb als locatieleider en gedragsspecialist. Of dat mensen zeggen dat ze altijd bij me terecht kunnen en ouders die zeggen dat ze blij zijn met mijn werk.

Wanneer is jouw leven in balans?
Voor mij is dat niet zo eenduidig. De afgelopen jaren heb ik gewerkt en gestudeerd, voor mij was dat toen de balans. Studeren is verrijkend. Mijn omgeving dacht daar anders over, maar dat was een keuze. Nu kan het wel iets minder: ik ga drie dagen werken en ik rijd elke week naar mijn oma. Je leeft maar één keer. Nu is voor mij de balans om om me heen te kijken en aan mijn familie te denken.

Waar haal je verder in je vrije tijd energie uit?
Uit de natuur en mijn hond, ik heb een Duitse Staande van veertien. Ik heb hem op negenjarige leeftijd uit het asiel gehaald. Ik ben echt een hondenmens.

Gedragsspecialist Onderwijs

Het totale plaatje

Wat doe jij precies als gedragsspecialist?
Ik verzorg een training Brede Aanpak Gedrag. Ik werkte op een zwakke school, midden in de schilderswijk van Den Haag. Ik werkte op die school als gedragsspecialist en ambulant begeleider. Toen is mij door de directeur en de intern begeleider gevraagd of ik daar fulltime als gedragsspecialist aan de slag kon. Daarop heb ik gezegd: gedrag moet eerst in kaart worden gebracht. Dan pas kunnen we verder bouwen.

In het licht daarvan heb ik een training opgezet, op basis van hetgeen ik zelf op mijn school gedaan heb. Dat heb ik vervolgens verspreid binnen verschillende scholen in het speciaal- en het reguliere primair onderwijs. Mijn training geef ik aan gedragsspecialisten, maar ook aan leerkrachten, intern begeleiders, veiligheidscoördinatoren en adjunct-directeuren. Het liefst geef ik deze mensen functionele tools om in de praktijk in te zetten. Heel veel mensen hebben de master SEN (Special Educational Needs) gevolgd, dat werd jaren geleden vanuit het bestuur geadviseerd. Echter, in de praktijk komt deze functie niet altijd uit de verf omdat er op meerdere scholen weinig uren gefaciliteerd worden voor de gedragsspecialist.

Hoe breng je in kaart hoe een school ervoor staat?
Door middel van een nulmeting binnen scholen. Ik stel vragen als: Hoe zijn de leerkrachtcompetenties? Is er een coach? Is er een veiligheidscoördinator? Is er een anti-pestcoördinator? Zijn de basiswaarden van de school bepaald? Hoe is de werkhouding van de kinderen en hoe zien die scores er schoolbreed uit? Als je dat soort vragen stelt, krijg je een plaatje waaruit je in één oogopslag kan afleiden wat de aandachtspunten zijn.

Op die manier kun je gericht interventies inzetten en de focus bepalen door bijvoorbeeld het inschakelen van een coach, het vergroten van de leerkrachtcompetenties, het focussen op coöperatief leren of het kiezen van een andere effectieve methode om kinderen gericht in de leerstand te krijgen.

Vanuit de gegeven antwoorden maak ik een grafiek. Vanuit dat plaatje kan je doelen stellen en de school verbeteren. Ik kijk vooral naar het totale veiligheidsplaatje van de school. Het klinkt misschien simpel maar het is een lange weg. De thema’s zijn gerelateerd aan het schoolplan en aan meerdere inspectie-eisen.

Praktische tools voor morgen

Hoe ben je in aanraking gekomen met Swung?
De volgende stap was om te kijken wat voor werk ik wilde gaan doen. Ik hoefde niet per se een langdurig contract op één school, dus een interim klus leek me interessant. Toen kwam Swung voorbij, met het functieprofiel intern begeleider. Een gesprek met Bas volgde, over wat ik van plan was: weg uit Den Haag en hier iets doen met mijn kennis. Het eerste gesprek was direct een fijn gesprek. In het vervolggesprek kwam naar voren dat Swung een traineeship wil gaan aanbieden voor startende leerkrachten. Ik help nu bij het opzetten daarvan, op basis van de trainingen die ik al geef. Als er mensen zijn die coaching nodig hebben, kan ik daar ook voor ingezet worden.

Welke speerpunten heb je in je hoofd voor het traineeship leerkracht basisonderwijs?
Onderwerpen die in mijn training brede aanpak gedrag voorkomen vorm ik om naar mijn training voor een groepsleerkracht: omgaan met verschillen en klassenmanagement. Vooral de volgorde is belangrijk. Dat is allemaal gelinkt aan die brede aanpak gedrag. Ik werk vanuit de preventiepiramide, waarin je steeds het plaatje hebt van: je hebt afspraken, doelen en handelingen in de basisondersteuning, in de extra ondersteuning voor subgroepjes en voor individuele personen. Zo moet je je groep ook zien. Je functioneert als leerkracht het beste als je weet hoe je groep in elkaar zit.

De beginperiode noemen we de gouden weken. Daaruit haal je praktische informatie die je direct in de klas kan gebruiken. Het belangrijkste is dat iemand niet handelingsverlegen is. Er is veel verschil in begeleiding voor leerkrachten. De scholen kan ik niet veranderen, maar ik kan wel materiaal en tools aanbieden, waardoor een leerkracht sterker wordt.

Hoe ziet een training van jou eruit?
Ik ben heel erg van het product: iets tastbaars. Een voorbeeld daarvan is opbrengstgericht werken, dat is gelinkt aan 12 factoren die invloed hebben. Bij elke bijeenkomst behandel ik er twee. Gisteren kwamen extensieve functies en leerkrachtcompetenties aan bod. Ik begin de bijeenkomst met het laten zien van de onderwerpen en het resultaat, de tools waarmee je naar huis gaat en in je eigen les kan implementeren. Die zijn in papieren vorm of digitaal, bijvoorbeeld als PowerPoint die ze in hun eigen programma kunnen verwerken.

Ook hoort er een checklist bij. Ze krijgen altijd iets cadeau. Zo liggen er bijvoorbeeld ook altijd kijkwijzers om mee te nemen. Op die manier horen er bij elk onderwerp instrumenten om te delen, die ik zelf verzameld heb. Dat kan op leerkrachtniveau, maar ook op schoolniveau.
Als je er morgen maar mee aan de slag kan. In de cursus van gisteren deed een deelnemer zijn multomap open met alles wat ik tot nu toe gegeven heb, netjes geordend. Alles wat ik geef kun je ordenen en inzetten in je eigen groep of school. Dat vind ik mooi om te zien.

leerkracht coach

If you can’t beat them, join them

Wat vind je van de huidige organisatie van onderwijs?
De bezetting in het onderwijs is al een tijd lang niet goed. We wisten al heel lang dat er een vergrijzing is en dat er dus een tekort aan leerkrachten aan zou komen en dat er langere tijd niet genoeg animo was voor de pabo. Vanwege de huidige magere bezetting, groeit het werk voor veel leerkrachten. Dan kan het ook nog zijn dat je je energie kwijt raakt door ontevreden ouders. Juist nu is het van belang om oplossingsgericht te werken in plaats van probleemgericht. Als locatieleider had ik ook te maken gehad met bureaus als Swung. Wat lastig is, is dat de invallers onmisbaar zijn, maar het is onzeker hoe lang ze er zijn. Het kan dan voorkomen dat ze niet op de hoogte zijn van wat er speelt op school of dat ze minder betrokken zijn bij het team.

Terwijl ik juist met een betrokken team wilde bouwen aan een sterke school. If you can’t beat them join them, daarom wil ik samen met Swung kijken naar hoe de scholen en de invaller elkaar goed kunnen vinden en hoe het anders of beter kan. We zullen het op een andere manier moeten aanvliegen. Moderner, er zou meer beweging moeten zijn vanuit het onderwijsveld in samenwerking met pabo’s, invallers en zij-instromers.

Als je een wens mocht doen, om iets te veranderen aan het onderwijs, wat zou je dan veranderen?
Mijn wens is dat de aandacht gaat naar een schoolbrede aanpak van gedrag. Want ik ben ervan overtuigd dat, als je aandacht geeft aan gedrag, en goed gedrag binnen de school zichtbaar aanwezig is, mensen meer werkplezier hebben en er minder mensen uitvallen. Daardoor krijgen we meer leerkrachten voor de groep.

Wat is jouw passie in je werk?
Mijn passie is informatie delen, waardoor mensen weer enthousiast voor de klas gaan staan. Mijn kennis overbrengen. Gister gaf ik nog een training aan vier mensen en dan ben ik echt in persoonlijk contact. Werkbijeenkomsten, PLG’s (professionele leergemeenschappen), vind ik het mooist, omdat collega’s informatie delen met elkaar en dit direct kunnen meenemen in de praktijk. Mijn passie zit hem in: het omzetten van kennis in tools. Zichtbaar maken waar je aan werkt.

Verandering van energie en dynamiek

Wat hoop jij bij te dragen aan de mensen die je coacht?
Dat ze zicht krijgen op waar hun kracht zit en waar hun energielek zit. Dat ze voor zichzelf duidelijk krijgen waar ze aan moeten werken en wat ze kunnen loslaten. En natuurlijk dat ze aan het einde van de dag met een tevreden gevoel naar huis gaan. Want als je niet ingaat op de praktische invulling van een leerkrachtdag, kom je in een ‘ik ben nooit klaar-’modus. Het werk is nooit af. Echter, je hebt zelf de regie, ook in dit vak. Ik ben geen loopbaancoach, ik help leerkrachten met het heden: het gedrag van de leerkracht heeft invloed op gedrag van de leerling, hoe kun je reflecteren en hoe organiseer je je dag? Ik kijk naar wat jij morgen al anders kan doen waardoor je werkdag beter verloopt.

Wat zijn jouw ambities voor de toekomst?
Ik denk dat ik nu tegemoet kom aan hoe ik zelf in het leven sta: ik wil meer tijd creëren om bewust bezig te zijn en meer de diepte in met trainingen ontwikkelen bij Swung. Ik zit alweer rond te kijken naar nieuwe technieken, het opfrissen van theorieën en modellen over coaching. Tot voor kort lag de focus op leidinggeven, ik vind verandermanagement zinvol en dat neem ik ook mee in de toekomst. Ik wil me blijven focussen op het stimuleren van een positief leerklimaat voor leerkracht en leerling. Ik werk nu heel anders dan hoe ik deed. Ik leer elke dag en ik heb nu veel meer overzicht in mijn werk. Bij Swung is een heel andere energie en een heel andere dynamiek dan die ik gewend was.

Wat haal je eruit om voor Swung te werken?
Aandacht geven aan dat wat ertoe doet. Wat we net besproken: er zullen toch echt meer mensen moeten opstaan om de leerkrachten te ondersteunen op het gebied van gedrag. Ik ben ervan overtuigd, dat als je de mensen omarmt in dit werkveld, ze in hun kracht komen. Mijn agenda is nog niet vol. Tijd is mijn beste vriend. Meer scholen moeten het nut gaan inzien van onze trainingen, dat moet groeien, dat is het doel.

Hoe breng jij de Swung erin?
In ieder geval door de termen enthousiasme en kennis er als een sausje overheen te laten gaan.

Wil jij ook werken in het onderwijs?

Swung is doorlopend op zoek naar de functieprofielen: leerkracht onderbouwleerkracht bovenbouwintern begeleider en onderwijsassistent. Daarnaast hebben we een traineeship basisonderwijs ontwikkeld voor startende leerkrachten. Ben jij een (beginnende) leerkracht, intern begeleider of onderwijsassistent? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe swungers die (weer) met energie en plezier voor de klas willen staan.

Bel mij terug

    Relevante artikelen.

    Cases, nieuws, events & podcasts!

    Je ambities op scherp.

    Je hebt je doelen helder voor ogen. Je weet waar je heen wil en wat er voor nodig is om daar te komen. Die uitdaging, dat is je drive. Daar krijg je energie van.