Actueel    >    Nieuws

Jeugdconsulent Kees wil een charmeoffensief starten voor en door de jeugdzorg

9 juni 2022

Consultant Kees

De wereld rond

Swung focust op gelukkige werknemers die vol in hun kracht staan en die werken vanuit een positieve energie. Waar haal jij positieve energie uit?
Mijn kinderen zijn de zonnen in mijn leven. Daaromheen organiseer ik mijn werk, vrije tijd en mijn relatie. Verder word ik van muziek luisteren én maken heel erg blij en sport ik graag, de afgelopen 25 jaar heb ik aan bergsport gedaan. Ik heb een ondernemende geest. Ik ontwikkel en probeer graag nieuwe dingen. Zo heb ik eens een oud huis verbouwd zonder dat ik daar ervaring mee had. Nu ben ik bezig met het opknappen van een oude boot.

Tot mijn 31e heb ik gereisd en deed ik seizoenswerk in de Belgische Ardennen, Zwitserland en Oostenrijk. Op een gegeven moment kreeg ik een relatie en kinderen, maar ik heb altijd geweten dat ik het reizen en het avontuur ooit weer op zou pakken. Als ik daarover liep te dagdromen kwam altijd de vraag in mij op hoe ik dat zou doen: met de fiets of toch met een camper?

Drie jaar geleden ging ik voor het eerst zeilen. Eerst in Friesland en een jaar later in Zeeland. Daar ontdekte ik dat zeilen ook relatief betaalbaar kan zijn. Daarvoor paste een boot helemaal niet in mijn belevingswereld omdat ik dacht dat zoiets veel meer geld kostte. In Zeeland spraken we mensen die met een stokoud bootje uit Frankrijk kwamen zeilen. ’s Avonds in bed ging de hemel open. Ik dacht, als je met zo’n bootje uit Frankrijk kunt zeilen, kun je er ook de wereld mee rond. En zo is het idee geboren om een oude zeilboot te kopen om de wereld rond te zeilen.

Na een half jaar onderzoek, hebben we in januari 2021 Maenkind gekocht. Een 20 jaar oude Trintella 3A. Momenteel ligt de boot in de haven en zijn we hem helemaal aan het opknappen. Van zoiets nieuws ontdekken en daarmee aan de slag gaan word ik heel blij. Wanneer het een herhaling van zetten wordt gaat voor mij de lol er snel af.

Heb je dat ook in je werk?
Het is inherent aan het werken in de jeugdhulpverlening, omdat dat nooit een trucje wordt. In tegenstelling tot andere beroepen is je kwaliteit als hulpverlener tanende. Hulpverlenen is namelijk geen absolute wetenschap. Er zijn richtlijnen over hoe te handelen, maar elke situatie is anders en vraagt om een unieke aanpak. Het is vaak zoeken naar een manier om in contact te komen. Want pas dan kun je iets toevoegen in het belang van de kinderen. Natuurlijk is er sprake van terugkerende patronen, maar absolute wetenschap wordt het nooit. In de jeugdzorg blijf je altijd zoeken naar de juiste manier om van betekenis te zijn voor de kinderen.

Waar ik nu energie van krijg in mijn werk bij Swung, is mijn nieuwste uitdaging. Van 2019-2020 heb ik een opleiding Begeleidingskunde gedaan. Daar wil ik graag meer mee aan de slag. Momenteel geef ik supervisie aan de Hanzehogeschool Groningen. Daar word ik heel blij van: een bijdrage leveren aan de missie van jonge mensen om van betekenis te zijn voor een ander. Dat is mijn ambitie voor nu: coachen, supervisie, intervisie en werkbegeleiding geven. Het traineeship Jeugdconsulent biedt hier veel gelegenheid toe. Ik wil met behulp van mijn opleiding mijn kennis en ervaring als hulpverlener inzetten om jonge mensen te inspireren voor een fantastisch beroep.

Consultant Kees

Nieuw perspectief

Hoe zou iemand uit jouw persoonlijke omgeving jou omschrijven?
Enthousiast, grappig, ondernemend, niet bang, onderscheidend en open naar degene die voor mij zit. Ik neem geen blad voor de mond. Ik ben eerlijk en ik zeg waar het op staat. Als gezinsvoogd en jeugdconsulent heb je standvastigheid nodig om koers te houden en stabiliteit te creëren te midden van een dynamisch veld met tegengestelde belangen. Ik doe veel dingen tegelijk. Mijn gedrevenheid en enthousiasme maakt dat ik soms chaotisch over kan komen.

Wat betekent het voor jou om je leven in balans te hebben?
Mijn leven is op het moment heel erg in balans. Met mijn kinderen gaat het hartstikke goed, ik heb een fantastische relatie en ik heb zelfs een nieuw perspectief op het leven: samen met mijn vriendin op Maenkind de wereld rond. Kijken hoe we onze kennis en ervaring in kunnen zetten voor ouders en kinderen buiten Nederland.

In de laatste tien jaar hebben er ingrijpende veranderingen in mijn leven plaatsgevonden. In 2013 werd ik overrompeld door het leven en brak er een moeilijke tijd voor mij aan. Ik hield mij vast aan de woorden van Nietzsche: “Alles wat mij niet doodt, maakt mij sterker.” Dit gaf mij inspiratie en de kracht om beter uit de situatie te willen komen dan dat ik er ingegaan was.

Met behulp van cognitieve gedragstherapie is het me gelukt om met een andere blik naar mezelf, de gebeurtenissen in mijn leven en de wereld om me heen te kijken. In de praktijk betekent dit dat ik meer innerlijke rust, balans en evenwicht heb verworven. Iets waarvan ik dagelijks en in de meest uiteenlopende situaties de vruchten pluk en waarvan ik tot in mijn tenen geniet.

Wat is jouw passie als je denkt aan je werk?
Mijn passie is wat aan het verschuiven. In het verleden haalde ik dat primair uit het helpen van gezinnen en nu wil ik daarnaast langzamerhand meer focussen op het coachen en begeleiden van studenten en collega’s. Maar ook nu nog: als ik in een gezin hulp inzet die aanslaat en die ouders en kinderen een stukje verder helpt, geeft me dat energie. Als ik dat na een halfjaar of een jaar weer kan afsluiten, omdat er voor dat gezin een nieuw perspectief is, vind ik dat fantastisch. Dat is wat mij drijft. Mijn droom, de wereld een beetje mooier maken, is mijn belangrijkste zingeving in mijn werkbare leven.

Wat brengt jou de uitdaging die je nodig hebt in je werk als jeugdconsulent?
De dynamiek, de snelheid, de veelheid en het ontwikkelingsgerichte. Het in beweging brengen van processen en mensen zodat er positieve ontwikkelingen kunnen ontstaan in het leven van kinderen. Bij elke situatie is weer opnieuw de vraag: wat is de juiste weg? Het zoeken naar de juiste manier om een proces op gang te krijgen vind ik leuk.

Inspireren en enthousiasmeren

Zou je iets kunnen vertellen over je loopbaan?
Wat opleidingen betreft heb ik een hele ontwikkeling doorgemaakt. Ik ben via het LBO en het MBO op het HBO terechtgekomen. Op het MBO werd ik al geboeid door de boeken, maar ik wist niet wat ik wilde. Het avontuurlijke zat er altijd al wel in, maar daar is geen opleiding
voor. Het boek ‘Het verrotte leven van Floortje Bloem’ van Yvonne Keuls heeft mij geraakt. Ik dacht: ik wil voor dit soort kinderen iets betekenen. Zo gezegd, zo gedaan. Op de SPW (sociaal pedagogisch werk) heb ik stage gelopen bij moeilijk opvoedbare jongeren. Daar is mijn loopbaan echt begonnen. Vervolgens heb ik op het HBO mijn ervaring met die doelgroep uitgebreid, waarna ik nog vijf jaar met moeilijk opvoedbare jongeren heb gewerkt.

Toen ging ik voor een uitzendbureau in Zwolle werken. Daar heb ik aan allerlei projecten in de hulpverlening, bij verschillende instanties en op verschillende locaties, gewerkt. Destijds kwam de ingrijpende zaak rondom het meisje Savanna aan het licht. Bij Bureau Jeugdzorg in de randstad vielen daarom ineens veel gezinsvoogden uit. Toen ben ik als gezinsvoogd aan het werk gegaan. Er ging een wereld voor mij open. Al die ballen hoog houden vond ik supergaaf.

Daarna heb ik een uitstap gemaakt naar Windesheim, daar heb ik hetgeen ontdekt waar ik nu verder mee ben gegaan in de vorm van begeleidingskunde: het inspireren en enthousiasmeren van jonge mensen voor het hulpverlenersvak. Na een jaar werd ik weer jeugdbeschermer, wat ik vanaf dat punt nog dertien jaar heb gedaan. Ik kwam op een punt dat ik ging nadenken over wat ik nog meer wilde doen gedurende mijn werkende leven. Van 2017 tot 2022 heb ik als casemanager bij de gemeente Westerveld gewerkt en heb ik de opleiding Begeleidingskunde afgerond.

Een steen in de vijver

Wat hoop je binnen Swung te bereiken?
Ik vind het leuk hoe we nu beginnen. Ik start met 34 uur als jeugdconsulent. Daarnaast help ik, twee uur in de week, mee met het ontwikkelen van het traineeship Jeugdconsulent. Die combinatie vind ik heel interessant, want ik wil als jeugdconsulent ook nog ervaring opdoen bij gemeenten om voeling te houden met het werkveld ten behoeve van de traineeships. Mijn ambitie op de korte termijn is om meer met het traineeship bezig te zijn.

Ik zou een charmeoffensief willen starten voor en door de jeugdzorg. Ik gun jeugdzorgwerkers dat ze meer met hun missie (hulpverlenen) aan de slag kunnen. Dat het werk wat een merendeel van de werkers vanuit een innerlijke drijfveer doet, in een positiever daglicht komt te staan.

Dat er een energieker en vrolijker elan komt in de beroepsgroep waardoor individuen met meer geluk in hun werk staan. Dit zal ongetwijfeld afstralen op de resultaten van hun werk en de mensen met wie ze en waarmee ze werken. Om dat te bereiken breng ik mijn kennis, mijn ervaring en vaardigheden, maar bovenal mijn persoonlijkheid mee: vol enthousiasme, ontwikkelingsdrang, ideeën en creativiteit.

Ik verwacht dat wat ik kom brengen en halen aansluit bij de missie en visie van Swung. Ik geloof dat we daarmee een heel complementaire samenwerking kunnen opbouwen. We zullen een baksteen in die vijver gooien, waardoor er een nieuwe beweging ontstaat in de jeugdzorg, maar ook in de hulpverlening in het algemeen.

Belangrijke kentering is dat hulpverlening weer als mensenwerk wordt gezien. Dat registratiedrang en verdienmodellen als drijfveren of toetsstenen van goed hulpverlenerschap uitgebannen worden. Dit vraagt vertrouwen, professionaliteit en ethiek. De geest bij een nieuw jonge generatie hulpverleners is er. Het is elke keer weer een feest om te luisteren naar de verhalen, drijfveren en doelen van studenten. Martin Luther King had een droom en ik kan je vertellen dat het grootste deel van de studenten Social Work die ik gesproken heb, ook nog steeds een droom heeft.

Wat zijn je ideeën voor het traineeship?
Wat ik beginnende hulpverleners mee zou willen geven, is meer eigenheid, meer body en meer rugsteun vanuit de organisatie als ze het werkveld ingaan. Bij de studenten die ik supervisie geef merk ik dat ze een heel pallet aan hulpverleningsvakken en vaardigheden krijgen, maar hoe combineer en gebruik je die in combinatie met jezelf en verschillende situaties in de jeugdzorg? Hoe ga je om met de autonomie die je hebt als jeugdzorgmedewerker? En hoe maak je op basis van je eigen normen en waardenkader, zo oordeelvrij mogelijk en met een frisse blik afwegingen of beslissingen, die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor een kind en/of diens thuissituatie?

Verandering en veiligheid

Kun je iets vertellen over jouw visie op de jeugdzorg?
In 2015 is de nieuwe jeugdwet gestart en ik heb niet de indruk dat bij de start de kern en de dynamiek hiervan goed bij de gemeenten geland is. Dat is ten koste gegaan van kwaliteit. Die ontwikkeling heeft veel mismatches in hulpverlening en verloop en uitstroom van personeel tot gevolg gehad. Dat kunnen we niet meer inhalen. Zoals gezegd wil ik mij met Swung graag inzetten om het tij te keren.

Wat ik wel positief vind aan de transitie, is dat jeugdzorg dichterbij de gemeenschap is komen te staan. Daar zie je nu wel langzaam maar zeker dat het lukt om bijna geen kinderen meer uit huis te plaatsen. Een ander effect is dat er meer kinderen gebruik maken van hulpverlening. Het is sowieso fantastisch dat jeugdzorg meer lokaal kan worden aangeboden. Bijvoorbeeld door zorgboerderijen dichtbij, waar kinderen een dagdeel, een dag of meerdere dagen per week terecht kunnen, waardoor ouders worden ontlast en kinderen (ondanks hun problematiek) toch thuis kunnen blijven wonen.

De regeldruk is wel een probleem. Daardoor komt een jeugdhulpverlener te weinig toe aan hetgeen waarvoor ze voor dit vak gekozen hebben: mensen helpen. De verantwoording van alle declarabele minuten raakt de jeugdhulpverlening en daarmee de hulpverlener in de kern van zijn wezen. Ik snap dat het één en ander moet worden vastgelegd, maar de manier waarop het nu gebeurt is niet effectief en het schept een klimaat dat verdienmodellen in de hand werkt. De Swung gaat hierdoor uit het werk, omdat er andere krachten gaan spelen. Ik geloof dat we samen verandering teweeg kunnen brengen en die rimpeling in de vijver nog groter kunnen maken.

Hoe breng jij de Swung erin in jouw werk?
Met mijn nieuwsgierigheid. Ik vind een uitdagende werksituatie interessant. Wat is de situatie precies en wat kan ik betekenen? Dat komt voort uit mijn nieuwsgierigheid die mij al jaren drijft in dit werk. Omdat ik bij Swung werk, kan ik vertrouwen op een netwerk waar ik altijd op terug kan vallen.

Relevante artikelen.

Cases, nieuws, events & podcasts!

Je ambities op scherp.

Je hebt je doelen helder voor ogen. Je weet waar je heen wil en wat er voor nodig is om daar te komen. Die uitdaging, dat is je drive. Daar krijg je energie van.