Actueel    >    Nieuws

Passend onderwijs creëren is de missie van leerkracht Evelien

6 mei 2022

basisonderwijs vacatures

Passend onderwijs creëren is de missie van leerkracht Evelien

Swung focust op gelukkige werknemers die vol in hun kracht staan en werken vanuit een positieve energie. Waar krijg jij positieve energie van?
Ik krijg positieve energie van leuke contacten met leerlingen. Het maakt niet uit hoe ik het eerste uur binnenkom, leerlingen zijn direct zo vrolijk en ze vragen vanalles: hoe gaat het met u, heeft u een leuk weekend gehad en heeft u lekker geslapen? Dat geeft me zoveel energie, het maakt mijn hele dag. Dan ga ik met een goed gevoel aan de slag. Ook een situatie waarin ik veel eigenaarschap ervaar geeft mij energie. Op een school met heel directieve leiding en een heersende cultuur van angst en controle, ben ik de eerste die vertrekt. Dat is het klein houden van de professional, doordat je zelf weinig inbreng hebt en alles wordt gemonitord. Als jij als werkgever mensen zelf controle en vertrouwen geeft en ze hun vakmanschap echt toevertrouwt, krijg je daar veel voor terug. De gemiddelde leerkracht oefent zijn beroep uit vanuit idealisme. Het is een vak waarin je je bewust bent van je nalatenschap bij kinderen. Zeker een basisschoolleerling zal jou zijn hele leven lang herinneren, dat wil je goed doen. Met dat idee kun je een school creëren waar een goede workflow heerst.

Hoe zou iemand uit jouw persoonlijke omgeving jou omschrijven?
Zorgzaam, krachtig, zelfstandig en ondernemend. Ik neem mensen en situaties zoals ze zijn en ik ben niet bang om een afwijkende stap te nemen.

Welke karaktereigenschap draagt bij aan de goede leraar die jij bent?
Mijn observerende kant in combinatie met mijn sterke intuïtie. Ik ben sterk invoelend. Ik zie snel wie kinderen zijn en wat ze kunnen en neem ze daarin serieus.

Waar haal jij in je vrije tijd je energie uit?
Ik hou heel erg van schilderen, tekenen en lezen en sinds kort fotografeer ik ook. Bovendien houd ik van leren: sinds kort ben ik weer met een studieonderwerp bezig. Naast mijn hobby’s ben ik een echt familiemens: ik heb drie volwassen dochters waarmee ik veel contact heb en ik breng graag tijd door met de rest van de familie. Verder wandel ik veel en ga ik graag even de stad in.

basisonderwijs vacatures

Doen wat nodig is

Zou je iets over je loopbaan kunnen vertellen?
Ik werk nu 27 jaar in het onderwijs. Ik ben begonnen op de pabo, waarna ik direct aan het werk ben gegaan in het primair onderwijs. Ik heb tijdens mijn beginjaren, vooral parttime, op verschillende scholen gewerkt. In die tijd heb ik ook mijn kinderen gekregen. Later ben ik meer voor één vaste gemeente gaan werken. Naast mijn werk ben ik altijd scholing blijven volgen en ben ik mezelf altijd blijven uitdagen met wat nodig was, bijvoorbeeld met de opleiding tot taalcoördinator: hoe geef je goed taal-, spellings- en leesonderwijs? En hoe geef je onderwijs aan hoogbegaafde kinderen? Ik heb ook een master pedagogiek behaald met de richting leren en innoveren. Een onderdeel daarvan is dat je iets zoekt om te kunnen innoveren, daarbij heb ik gekozen voor hoogbegaafdheid. Om het onderwijs op de school waar ik toen werkte, passender te kunnen maken voor hoogbegaafde kinderen.

Waar kwam die interesse voor hoogbegaafdheid vandaan?
Mede vanuit mijn eigen persoonlijkheidskenmerken gezien, denk ik dat hoogbegaafdheid in mijn familie zit. Als leerkracht neem je je eigen persoon heel erg mee, zeker in je keuzes voor verdere ontwikkeling. Hoogbegaafdheid is mijn rode draad. Het is altijd mijn missie geweest om het onderwijs voor die doelgroep passender te maken.

Mijn missie omvat ook andere kinderen voor wie het leren niet vanzelfsprekend makkelijk gaat. Dat zijn kinderen op het vmbo. Het onderwijs is ingericht op de gemiddelde mens. Die kan daar hoog in scoren. Iedereen die niet gemiddeld is, past daar niet goed in en kan dus niet hoog scoren. Volgens mij groei je, door te ervaren wat je wel kan. Dat is ook wat we nodig hebben in onze samenleving: mensen die op een passende plek zitten zodat ze kunnen opbloeien in waar ze goed in zijn.

Een recent hoogtepunt voor mij was een opmerking van mijn collega. Ze zei dat ze mijn visie als leerkracht zo mooi vond. Ik ben een introvert persoon, ik observeer veel en ik heb niet het hoogste woord. Ondanks dat is het duidelijk waarvoor ik sta en wat ik doe. En dat is onderwijs kleinschalig houden. Ik start de les centraal, maar ik werk daarna in kleine groepjes waarbij ik zoveel mogelijk individuele aandacht geef: maatwerk, er passend onderwijs van maken. Zorg dragen voor goed contact en een sterke vertrouwensband.

Goed zoals je bent

Wat is jouw passie als leerkracht?
Ik denk dat ik mijn vak op een andere manier uitoefen dan de gemiddelde leraar. Ik ben over het algemeen meer pedagoog dan vakdocent. Vanwege mijn achtergrond in het primair onderwijs heb ik heel duidelijk de pedagogiek en de didactiek bestudeerd. Ik werk heel erg aan de vorming van leerlingen: leren kritisch denken en leren leren, hoe doe je dat eigenlijk? En bovenal ben ik bezig met een goed gevoel geven en het zelfvertrouwen opbouwen, vanuit een relaxte sfeer: Je bent goed zoals je bent. En jij kan het ook. Dat onderscheidt mij.

Wat zou je veranderen aan het onderwijs als je een wens mocht doen?
Het allergrootste probleem is de mate waarin wij opkijken tegen een hoog schooladvies en gestudeerd hebben. Ik heb gemerkt dat veel ouders het geweldig vinden als hun kind naar havo of vwo mag. Een vmbo-advies kan als negatief ervaren worden. Kinderen krijgen dat mee en dat is schadelijk.

Ik gaf in groep 8 rond de cito-uitslag les over beroepen. We bekeken dan beroepen en ik stelde de vragen: wat doen je ouders, wat hebben we nodig in ons land en wat vind jij een belangrijk beroep? Welke opleiding hoort erbij? We hebben namelijk heel veel ontzettend belangrijke beroepen waarvoor je niet hoogopgeleid hoeft te zijn. Ik geloof niet dat je dommer of slimmer bent met vmbo of vwo. Je hebt je kennis alleen op een andere plek zitten. Die realisatie in de gehele samenleving is mijn ideaal.

Nooit uitgeleerd

Wat zou je nog graag willen leren in de toekomst?
Ik ben nooit uitgeleerd. Op moment van het interview ben ik bezig met een cursus Anders leren (inmiddels succesvol afgerond). Deze doelgroep lukt het niet goed om traditionele lesstof te automatiseren, omdat het beelddenkers zijn. Het lezen komt daardoor ook moeizaam op gang, ondanks dat ze de capaciteiten wel hebben.

Ik werk nu in klas één en twee van het VMBO en zou me daar verder in willen ontwikkelen. In het primair onderwijs zou ik me ook verder willen ontwikkelen middels een IB-opleiding (intern begeleider), een gedragsspecialisatie, of een rol in de directie. Daarnaast zou ik het mooi vinden om individueel te gaan begeleiden. Ik heb in het verleden een meisje begeleid met haar hoogbegaafdheid en haar discrepantie tussen performaal en verbaal. En als je niet goed begrepen wordt, is dat funest voor je zelfbeeld en je persoonlijkheidsontwikkeling. Ik heb nog steeds contact met haar moeder.

Hoe was jouw schooltijd?
Ik zat op een basisschool waar weinig persoonlijke aandacht of uitleg was. Leerkrachten gingen met leerlingen om op een manier waarvan ik me nu nog herinner dat ik dacht: dat kan niet. Ik stelde me voor: als ik voor de klas kom, wil ik dat leerlingen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn.

Na de basisschool heb ik eerst de mavo gedaan. Daarna heb ik erg moeten knokken om naar de havo te mogen, omdat de directrice van mijn school dat niet nodig vond. Er heerste een cultuur van: mavo is meer dan genoeg, wat haal je je in je hoofd? Ik heb toen zelf de school gebeld en gezegd wat ik wilde. Ik werd toegelaten tot de havo. Toen pas werd school leuk.

Onderwijs op niveau

Mijn ambities met Swung
Ik hoop dat ik mijn ambities in de toekomst voor Swung kan gaan vormgeven. We hebben een lerarentekort en een tekort aan mensen op de pabo. Wat de regering nu wil is de toelatingseisen versoepelen, zodat de pabo toegankelijker wordt. We zouden daarin een grote vergissing maken. Als leerkracht moet je meer kunnen dan leuk kunnen omgaan met kinderen. Je moet goed kunnen lesgeven en inzicht hebben in het kind en in de verschillen tussen mensen en je moet inzien hoe jij een kind helpt zijn persoonlijkheid te ontwikkelen, analyseren wat je ziet gebeuren in gedrag en cijfers en daarop anticiperen. Minder hoge eisen stellen aan leerkrachten kan er toe leiden dat je minder inzichtelijke leerkrachten krijgt. Met het niveau van leerkrachten zakt het onderwijsniveau en daarmee het niveau in de gehele maatschappij omlaag. Daar hebben we het wel mee te doen als samenleving.

Ook directieleden en intern begeleiders komen vaak uit het onderwijs. Als het algehele niveau daalt, zie je dat daar ook terug, net als in de aanpak als school. Dat baart mij zorgen. Mijn ambitie is om met Swung te voorzien in de bagage die beginnend leerkrachten nodig hebben om succesvol voor de klas te staan en het niveau van het basisonderwijs hoog te houden.

Heb jij een advies aan de startende leerkracht?
Kom er als beginnende leerkracht achter wie jij bent, wat je belangrijk vindt voor de mens en in het leven en wat voor school bij jou past. Dat is heel persoonlijk. Als jij als startende leerkracht zelf al een rugzakje hebt en dingen hebt meegemaakt, sta je heel anders voor de klas dan als je dat niet hebt. Juist dan is het goed om rond te kijken: wat speelt er bij kinderen? En blijf bezig met scholing. Denk niet: ik ben klaar met de pabo en ik ga aan het werk. Blijf werken aan je ontwikkeling.

Samen bereik je meer

Hoe is het om bij Swung te werken?
Swung is nog erg aan het opbouwen maar ik zie gewoon dat het bedrijf zich ontwikkelt. Wat ik denk dat nodig is voor het onderwijs, kan heel goed worden gerealiseerd via Swung. Ik ga straks collega’s begeleiden. Als dat stukje van het mogen opzetten van een visie over hoogbegaafdheid erbij komt, ga ik het nog veel leuker vinden.

Wat ook heel fijn is dat je, als je voor Swung werkt, een opdracht krijgt waar een kop en een staart aan zit. Als het ergens heel leuk is kun je best verlengen, maar het kan ook rust geven dat je niet op één school hoeft te blijven.

Hoe is het contact met Swung?
Het contact met Bas en de rest is heel erg goed. Ook staan ze open voor mijn visie op onderwijs. Samen bereik je meer. Ik wil mijn ideeën verder kunnen uitbouwen en Swung geeft mij daar de ruimte voor. Eerst binnen onze eigen regio en daarna verder uitbreiden. Dat lijkt me geweldig.

Evelien Pinxterhuis

Hoe breng jij de Swung in je werkplek?
Ik houd heel erg van thematisch onderwijs. Ik wil daarom zorgen voor een waardevolle koppeling tussen bepaalde vakken. Ook wil ik een circuitvorm van onderwijs introduceren, zodat leerlingen niet alleen maar hoeven stil te zitten. Het is een taak van Swung om aan de scholen kenbaar te maken wat het inhoudt om een Swunger in huis te halen, zodat de school weet wat voor type mens en leraar er komt en daarvoor kan openstaan. Bij mij zit dat in het meedenken over beleidsvorming en coaching van kinderen, naast het kleine stukje dat ik leerkracht ben. Zodat mijn talenten, mijn toegevoegde waarde, ingezet worden. Zo breng ik de Swung erin.

Relevante artikelen.

Cases, nieuws, events & podcasts!

Je ambities op scherp.

Je hebt je doelen helder voor ogen. Je weet waar je heen wil en wat er voor nodig is om daar te komen. Die uitdaging, dat is je drive. Daar krijg je energie van.