Actueel    >    Nieuws

Swung gaat de samenwerking aan met studievereniging ODIOM

13 juni 2022

samenwerking studievereniging odiom

Swung x ODIOM

Swung is een werkgever met een missie. Wij willen een probleem oplossen. Wat wij zien is namelijk dat afgestudeerde jeugdzorg- en onderwijsprofessionals in het werkveld vaak niet de vliegende start ervaren die wenselijk is. We zien dat er structureel te weinig begeleiding is voor jonge professionals in het werkveld. Zij worden in het diepe gegooid, hebben te weinig handvatten om zich in de praktijk te kunnen redden en ervaren daardoor te weinig plezier in hun werk, waar de werkdruk ook zonder dat je starter bent al ongelooflijk hoog is. Mede daardoor is er een enorme doorstroom van mensen gaande. En dat is zonde.

Wij vinden namelijk dat het anders moet. We moeten zuinig zijn op onze professionals, zowel in het onderwijs als in de jeugdzorg. We moeten ze koesteren en ze van de juiste begeleiding voorzien, zodat ze een zachte landing in het werkveld maken en een goede basis leggen voor de toekomst.

Onze missie is om startende toppers in de jeugdzorg en het onderwijs de ondersteuning te geven die hun helpen om zelfverzekerd en zonder stress aan het werk te gaan, onder andere door hun de begeleiding te geven die zij verdienen. Daarom starten wij in september met twee traineeships. Een voor startende leerkrachten in het primair onderwijs. Het tweede traineeship richt zich op de startende jeugdconsulent / casemanager jeugd.

ODIOM zal de traineeships op verschillende manieren onder de aandacht brengen bij de leden en alumni. De samenwerking tussen Swung en studievereniging ODIOM loopt in eerste instantie tot mei 2023. Swung is daarentegen wel op zoek naar een langdurige relatie. Zo kunnen we samen echt impact maken!

samenwerking studievereniging odiom

Waar je studie einidigt, gaat ODIOM verder!

Dat is het motto van de in 2003 opgerichte studievereniging. ODIOM is dé studievereniging van de opleiding Pedagogische & Onderwijswetenschappen, de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs en de schakelopleiding van Pedagogiek (SPO) aan de Rijksuniversiteit te Groningen. ODIOM heeft ruim 800 leden verspreid over de verschillende jaarlagen van deze opleidingen.

ODIOM is opgericht in 2003 en komt voort uit STUVO na de invoering van de brede bachelor “Pedagogische Wetenschappen & Onderwijskunde” aan de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen deze brede bachelor vallen de studierichtingen: Orthopedagogiek (Jeugdzorg, Leerproblemen en Ondersteunen van personen met beperkingen) en Pedagogiek & Onderwijswetenschappen (Onderwijswetenschappen, Algemene gezinspedagogiek en Volwasseneneducatie).

Visie

ODIOM is een bruisende vereniging die zich vanuit een betrokken, open en professionele grondslag richt op het vormen van de schakel tussen student zijn, jezelf ontwikkelen, opleiding en werkveld. Studievereniging ODIOM stelt haar leden in staat zich te ontwikkelen op persoonlijk en studiegerelateerd gebied. De diversiteit van het aanbod maakt het de leden mogelijk om te bouwen aan een netwerk met medestudenten, de opleiding en instellingen uit het werkveld. Waaronder nu dus ook Swung!

Daarnaast is ODIOM een vereniging waar leden samenkomen voor het opbouwen van sociale contacten en voor deelname aan ontspannende activiteiten. ODIOM is een vereniging waar iedereen zijn of haar vruchten van kan en mag plukken.

Missie

Studievereniging ODIOM is een jonge en groeiende vereniging die als doel heeft de contacten tussen de studenten Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde, Academische Pabo en studenten van het schakelprogramma stimuleren en de belangen van haar leden te behartigen. ODIOM is een gezellige vereniging waar leden sociale contacten opdoen middels vele commissies en activiteiten. ODIOM behartigt de belangen van haar leden door studenten vanaf het begin van hun studie te faciliteren, te stimuleren en te ondersteunen middels het organiseren van activiteiten op studiegerelateerd en sociaal gebied.

De vereniging tracht een professioneel karakter uit te stralen. Een hoog niveau van professionaliteit wordt nagestreefd waarbij laagdrempeligheid en toegankelijkheid een belangrijke rol spelen.

ODIOM is zowel bezig met het heden als de toekomst. De vereniging kan voortbouwen op een stevige fundering die in het verleden is gelegd voor een bloeiende vereniging. Het beleid van de vereniging wordt dusdanig ingericht dat ODIOM zich kan blijven ontwikkelen naar aanleiding van actuele en komende ontwikkelingen. Zo zal ODIOM de sterke positie van schakel tussen student, opleiding en werkveld ook voor de toekomst blijven behouden.

Wat heeft ODIOM zoal te bieden?

ODIOM biedt zowel op studiegerelateerd als op sociaal gebied verschillende activiteiten aan. Bij studiegerelateerde activiteiten kan gedacht worden aan lezingen, meeloopdagen, excursies, symposia en buitenlandse reizen. Daarnaast worden sociale activiteiten en borrels georganiseerd, die een ontspannend en informeel karakter hebben.

Verder verschijnt er drie keer per jaar een ODIOM-Magazine en wordt er één keer per jaar een Almanak uitgebracht. Tot slot biedt de Groningse studievereniging ook nog boekenkorting voor leden aan en krijgt ieder ODIOM-lid een digitale ODIOM-kortingsticker waarmee je bij verschillende bedrijven korting kunt krijgen. Alle bovenstaande activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de verschillende commissies van ODIOM.

Benieuwd naar de traineeships?

Traineeship Jeugdconsulent
Traineeship Primair Onderwijs

Relevante artikelen.

Cases, nieuws, events & podcasts!

Je ambities op scherp.

Je hebt je doelen helder voor ogen. Je weet waar je heen wil en wat er voor nodig is om daar te komen. Die uitdaging, dat is je drive. Daar krijg je energie van.