Swung logo
Schoolbrede Gedragsscan2023-12-14T10:19:59+00:00

Ontdek hoe de Schoolbrede Gedragsscan jouw school kan helpen!

Vaak richten scholen zich op het in kaart brengen en ondersteunen van zorgleerlingen. De gedragsscan is echter bedoeld om proactief te kijken naar de stappen die op schoolniveau worden gezet voordat gedragsproblemen zich voordoen.

Het resultaat na het invullen is geen beoordeling van de school, maar geeft een overzicht van de stand van zaken rond basisondersteuning op de school. Want hoe meer kwaliteitsgebieden op orde zijn, hoe minder probleemgedrag er in de school voorkomt.

Deze scan is o.a. gebaseerd op adviesrapporten van de Onderwijsraad en op literatuur van onderwijsadviseurs Marzano en Van Overveld. Alle items zijn gerelateerd aan inspectiekaders en de gekozen onderwerpen en interventies zijn een verzameling van wetenschappelijk bewezen strategieën.

Op die manier kun je opbrengstgericht werken aan gedrag door gerichte interventies te kiezen en uit te voeren, en de basisaanpak per gebied te verbeteren of te versterken.

Na de meting geeft de grafiek duidelijk aan wat de aandachtspunten van de school zijn. Dit maakt de gedragsscan erg praktisch. Een brede aanpak voor alle kinderen en personeel!

Voordelen.

Inzicht in de basisondersteuning van de school

Het creëren van een veilig(er) schoolklimaat

Van curatief naar preventief handelen

Voldoen aan kwaliteitsgebieden van de inspectie

Minder probleemgedrag in de school

Meer werkplezier

startende leerkracht

Hoe werkt de scan?

De Schoolbrede Gedragsscan is een handige tool die scholen helpt bij het creëren van een veilig en positief schoolklimaat. Nadat je je hebt aangemeld, krijg je toegang tot een vragenlijst met 36 vragen. Deze vragenlijst richt zich op 12 kwaliteitsgebieden. De antwoorden op deze vragen worden verwerkt in een overzichtelijk rapport, waarin de sterke en zwakke punten van de school op het gebied van gedrag worden weergegeven in een grafiek.

Met behulp van de resultaten kan de school gericht werken aan het verbeteren van het gedrag van leerlingen en het schoolklimaat. Het rapport geeft namelijk een duidelijk beeld van welke gedragsaspecten goed gaan en welke verbeterd kunnen worden. Vervolgens kun je aan de slag met interventies om deze verbeterpunten aan te pakken.

Ontwikkelaar van de scan, Astrid Mulder

Wie heeft de scan ontwikkeld?

Astrid Mulder is de ontwikkelaar van de Schoolbrede Gedragsscan. Na jarenlange ervaring als leerkracht in het speciaal basisonderwijs, locatieleider, gedragsspecialist en trainer heeft ze de kennis en expertise opgebouwd om deze scan te ontwikkelen. Na het invullen van de scan is het mogelijk dat Astrid meedenkt over het kiezen en uitvoeren van interventies. Haar betrokkenheid en expertise maken haar een waardevolle partner voor scholen die hun leerlingen willen ondersteunen bij het ontwikkelen van positief gedrag en een goede leercultuur.

Astrid Mulder.

Jarenlange ervaring als leerkracht, locatieleider, gedragsspecialist en trainer.

Waardevolle partner voor scholen.

Wat is de investering?

Ben jij benieuwd wat de aandachtspunten zijn voor jouw school? Dan hebben wij goed nieuws voor je. Voor een beperkte tijd bieden we onze Schoolbrede Gedragsscan aan tegen een verlaagd tarief. Normaal gesproken betaal je €1249,- (excl. BTW) voor deze scan, maar nu kun je hem tijdelijk krijgen voor slechts €749,- (excl. BTW). Dit is een unieke kans om een diepgaand inzicht te krijgen in jouw school.

Daarnaast krijg je ook nog eens een adviesgesprek met onze Gedragsspecialist Astrid Mulder. Zij zal je helpen de uitkomsten van de scan te interpreteren en advies te geven over hoe je als school verder kunt.

Maar wees er snel bij, want deze actie loopt tot 15 mei 2023. Profiteer van deze waardevolle kans!

Zij gingen jou voor.

Onze Schoolbrede Gedragsscan heeft inmiddels al meerdere schooldirecteuren geholpen bij het verbeteren van het gedrag van hun leerlingen en het creëren van een veilig schoolklimaat. De resultaten zijn veelbelovend en hebben bijgedragen aan het vergroten van het werkplezier van leerkrachten.

OBS Max Velthuijs

“De gedragsscan is van grote meerwaarde bij het maken van het nieuwe schoolplan. Als een nulmeting te gebruiken en/of even stilstaan bij de vraag “waar staan we nu” en waar moeten we de komende jaren nog aan werken. De scan geeft een goed beeld met duidelijke interventies voor directie en team.” Christine Leenders, Meerschools Directeur RDO

jan ligthart den haag

De gedragsscan geeft een goede analyse van het vertrekpunt van de school. De aandachtspunten specifiek voor jouw school zijn direct in beeld. Hierdoor kan je gemakkelijk prioriteren met je team m.b.t. tot een schoolbrede aanpak gedrag. Je krijgt praktische interventies aangereikt waar je morgen mee aan de slag kan.Marjolein Evers, Locatieleider Jan Ligthartschool Den Haag

Ik heb interesse. Wat nu?

astrid

Astrid Mulder

Gedragsspecialist

Heb je vragen over de Schoolbrede Gedragsscan? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Of vul dit formulier in, dan benader ik jou!

Ik heb interesse.


  Stephan Belksma

  Stephan Belksma

  Consultant Onderwijs / Vestigingsmanager

  Wil je meerdere Schoolbrede Gedragsscans afnemen? Neem dan contact met mij op. Of vul het formulier hiernaast in.

  Veelgestelde vragen.

  Wat voor type school kan gebruik maken van de gedragsscan?2023-04-17T14:57:20+00:00

  Alle scholen in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs kunnen gebruik maken van de gedragssscan.

  Hoeveel- en welke medewerkers (collega’s) kunnen deze gedragsscan invullen?2023-04-17T12:48:24+00:00

  Van twee tot zes medewerkers/ collega’s met verschillende rollen zoals bijvoorbeeld;

  • Directie
  • Intern Begeleiders
  • Gedragsspecialisten
  • Coördinatoren
  • Leerkrachten
  Hangt het gebruik van de gedragsscan af van de grootte van de school?2023-04-17T13:49:46+00:00

  Nee, het gebruik van de gedragsscan hangt niet af van de grootte van de school. Elke school, ongeacht het aantal leerlingen, kan de gedragsscan invullen.

  Hoeveel tijd neemt het invullen van de gedragsscan in beslag?2023-04-17T13:53:21+00:00

  Het invullen van de gedragsscan neemt 10 tot 20 minuten in beslag.

  Is de gedragsscan voor eenmalig gebruik?2023-04-17T13:58:23+00:00

  Het is belangrijk om op te merken dat de gedragsscan niet alleen eenmalig kan worden gebruikt, maar ook periodiek herhaald kan worden. Toch is het advies om halfjaarlijks of jaarlijks een vervolgmeting te doen voor opbrengstgericht werken. Dit stelt de school in staat om eventuele veranderingen in het gedrag van leerlingen te monitoren en op basis daarvan aanpassingen te doen in het beleid en de aanpak van het onderwijs. Door regelmatig gebruik te maken van de gedragsscan en vervolgmetingen te doen, kan de school beter inspelen op de behoeften van de leerlingen en hun ontwikkeling volgen.

  Is het mogelijk om een vervolgmeting door andere collega’s te laten invullen? 2023-04-20T12:19:00+00:00

  Het is aan te raden om de nulmeting door dezelfde personen te laten invullen als de vervolgmetingen, om de betrouwbaarheid van de metingen te waarborgen. Wanneer verschillende personen de metingen invullen, kan dit leiden tot een vertekening van de resultaten door verschillen in interpretatie en beoordeling van de vragen. Het is daarom van belang om dezelfde personen de eerste meting en vervolgmetingen te laten invullen om de resultaten te vergelijken en betrouwbare conclusies te trekken.

  Wanneer krijgt de school de resultaten van de scan nadat ze de vragenlijst hebben ingevuld?2023-04-17T14:49:01+00:00

  Binnen vijf werkdagen na het invullen van de vragenlijst, zal de school de resultaten en bijbehorende interventies ontvangen.

  Hoe kunnen de resultaten van de gedragsscan worden gebruikt?2023-04-20T12:20:36+00:00

  De resultaten van de gedragsscan geven aan hoe de basisondersteuning op de hele school er voor staat. Eventuele aandachtspunten kunnen verwerkt worden in het schoolplan.

  Hoe is de gedragsscan gerelateerd aan de eisen van de onderwijsinspectie?2023-04-20T12:21:18+00:00

  De gedragsscan is gerelateerd aan verschillende eisen van onderwijsinspectie, mede omdat de eisen op het gebied van sociale veiligheid zijn aangescherpt. De 12 kwaliteitsgebieden hebben te maken met schoolklimaat en veiligheid om zo de basisondersteuning op het gebied van gedrag te versterken en zo aan de eisen te voldoen.

  Hoe werkt de Schoolbrede Gedragsscan en wat is het traject dat gevolgd wordt?2023-04-17T15:23:09+00:00

  De Schoolbrede Gedragsscan bestaat uit 36 vragen verdeeld over 12 kwaliteitsgebieden. De school (directie) ontvangt een link die doorgestuurd kan worden naar maximaal 6 deelnemers. De vragen worden beoordeeld met (nog) niet op orde (rood) en op orde (groen). Na het versturen van de antwoorden krijgt de school de resultaten te zien in grafiekvorm, per kwaliteitsgebied en in een totaaloverzicht. Naast de grafieken zijn er interventies genoteerd die schoolbreed ingezet kunnen worden. Na het delen van de resultaten volgt een gesprek om de meting te duiden. De school kan vervolgens gericht aan de slag met het invoeren van verbeteringen.

  Ga naar de bovenkant