Actueel    >    Nieuws

Hoezo geen doorgroeimogelijkheden in het primair onderwijs?

6 maart 2023

Bas Kingma

Het lerarentekort

Het lerarentekort in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Volgens recente cijfers van de Algemene Onderwijsbond (AOb) kampt Nederland momenteel met een tekort van ruim 6.000 fulltime leraren in het basisonderwijs. Dit tekort zal naar verwachting de komende jaren alleen maar toenemen, omdat er steeds meer leraren met pensioen gaan en er onvoldoende nieuwe leraren instromen.

Het tekort heeft niet alleen invloed op de kwaliteit van het onderwijs, maar ook op de werkdruk van de leraren die wel beschikbaar zijn. Zij moeten vaak meer uren maken dan ze eigenlijk zouden moeten, wat leidt tot overbelasting en een verhoogd risico op een burn-out.

Gebrek aan doorgroeimogelijkheden

Uit recent onderzoek blijkt dat veel leerkrachten in Nederland een gebrek aan doorgroeimogelijkheden ervaren. Het onderzoek, uitgevoerd door de Algemene Onderwijsbond (AOb), laat zien dat bijna 60% van de leerkrachten zich niet voldoende gestimuleerd voelt om zich verder te ontwikkelen in hun beroep. Dit gebrek aan doorgroeimogelijkheden kan leiden tot demotivatie en een afnemende betrokkenheid bij het onderwijs.

Een belangrijke reden voor het gebrek aan doorgroeimogelijkheden is het huidige loopbaanperspectief van leerkrachten in het basisonderwijs. Vaak is er sprake van een platte organisatiestructuur, waarbij er weinig mogelijkheden zijn om door te groeien naar hogere functies.

Bas Kingma, directeur Swung zegt hierover: “Een van de zaken die wij als organisatie vaak tegenkomen, is dat leerkrachten na een aantal jaren op een punt komen waarop ze een volgende stap in hun carrière willen gaan zetten. Helaas krijgt lang niet iedere leerkracht de kans om zichzelf verder te ontwikkelen. Er zijn genoeg doorgroeimogelijkheden, maar meestal zijn deze onvoldoende zichtbaar. Daar komt bij dat schooldirecteuren vaak kijken naar de mogelijkheden binnen zijn of haar school. Best logisch, maar deze mogelijkheden zijn meestal beperkt. Vaak betekent dit dat de ambities van ambitieuze leerkrachten worden afgeremd en leerkrachten het gevoel hebben ‘aan het lijntje gehouden te worden’ of ‘een worst wordt voorgehouden’. Vaak gaat dit gepaard met frustraties en demotivatie, wat uiteindelijk zijn weerslag heeft op de kwaliteit van het onderwijs.

Het gebrek aan doorgroeimogelijkheden heeft dus ook gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Leerkrachten die geen uitdaging en perspectief meer zien in hun werk, zijn minder gemotiveerd en minder geneigd om zich verder te ontwikkelen. “Vroeg of laat zorgt dit ervoor dat mensen het onderwijs uit willen. En dat terwijl we deze mensen keihard nodig hebben”, vervolgt Bas.

Kortom, het gebrek aan doorgroeimogelijkheden in het onderwijs is een belangrijk probleem dat niet alleen invloed heeft op de motivatie en betrokkenheid van leerkrachten, maar ook op de kwaliteit van het onderwijs. Het is daarom van groot belang dat er voldoende aandacht wordt besteed aan het creëren van meer uitdagende taken en functies en aan het stimuleren van de professionele ontwikkeling van leerkrachten in het primair onderwijs.

Bas Kingma

Bas Kingma, directeur en eigenaar van Swung

Fundamentals Onderwijs

De generatie Z (geboren tussen 1996 en 2010) heeft andere behoeften dan eerdere generaties. Ze willen uitgedaagd worden, flexibiliteit, doorgroeimogelijkheden hebben en bijdragen aan maatschappelijke thema’s. Dit betekent dat werkgevers hierop moeten inspelen om de beste werknemers aan te trekken én te behouden. “Bij Swung begrijpen we deze behoeften en bieden we legio doorgroeimogelijkheden voor ambitieuze leerkrachten. We kijken niet alleen naar mogelijkheden binnen een school of stichting, maar sectorbreed. Op deze manier staat de ambitie van de leerkracht centraal en niet alleen de behoeften van de school.” Aldus Bas.

Swung is daarom gestart met het programma ‘Fundamentals Onderwijs’, waarbij leerkrachten een uitdagende werkomgeving geboden worden om zich voortdurend te ontwikkelen. Dit is een tweejarig programma, waarbij men in het eerste jaar acht essentiële trainingen volgt. In het tweede jaar is het mogelijk om te specialiseren of te verbreden. Bijvoorbeeld tot intern begeleider, schoolleider of taalcoördinator. We geloven echt dat leerkrachten die zich blijven ontwikkelen betere leerkrachten zijn en dat dit de kwaliteit van het onderwijs positief beïnvloedt en de uitstroom kan beperken of tegengaan.

Het onderwijs heeft zoveel te bieden, maar dat vraagt om een andere manier van kijken naar de sector. We willen graag samenwerken met stichtingsbesturen om het onderwijs een uitdagende sector te maken met voldoende carrièreperspectief. Want alleen door samen te werken kunnen we dit realiseren.

Wil je meer weten over Fundamentals Onderwijs? Bekijk het programma via deze link of druk op onderstaande knop.

Relevante artikelen.

Cases, nieuws, events & podcasts!

Je ambities op scherp.

Je hebt je doelen helder voor ogen. Je weet waar je heen wil en wat er voor nodig is om daar te komen. Die uitdaging, dat is je drive. Daar krijg je energie van.