Actueel    >    Nieuws

2023: Nieuwe ronde, nieuwe kansen

6 januari 2023

Header Bas 2023

Terugkijkend naar 2022 kunnen wij tot maar één conclusie komen: wat is er veel gebeurd! Een naamsverandering en daarmee een nieuwe huisstijl, gestart met twee nieuwe traineeships, veel nieuwe collega’s en opdrachtgevers, een nieuw backofficesysteem, de lancering van onze online community, de première van onze eigen documentaire en zo kan ik nog wel even doorgaan. Veel zaken gingen goed, sommige zaken moeten beter.

Samen Impact Maken.

We zijn er van overtuigd dat er wat moet veranderen aan de manier waarop er gewerkt wordt binnen de zorg, het sociaal domein en het onderwijs. Meer oog voor de mens, minder voor het proces. Bij Swung werken we elke dag hard om deze verandering in gang te zetten. En als je verandering te weeg wilt brengen, betekent dit dat je zaken ook anders moet durven aanpakken. Je moet je buiten de gebaande paden durven te begeven. Want alleen dan kun je impact maken. Komend jaar gaat Swung daar op de volgende manieren invulling aan geven:

Begeleiding en coaching van beginnende professionals.

In de werkvelden waarin Swung actief is zien we de begeleiding en coaching van beginnende professionals op grote schaal mis gaan. Door personeelstekorten en een te hoge werkdruk worden veel beginnende professionals voor de leeuwen gegooid. Vaak krijgen ze niet de aandacht en begeleiding die nodig is om op een juiste manier het vak onder de knie te krijgen. De uitstroomcijfers voor beginnende professionals zijn dan ook schrikbarend hoog. Dit moet een halt toegeroepen worden en wij zullen daar ook komend jaar ons steentje aan bijdragen.

Zo zal komend jaar het traineeship Casemanager Jeugd een vervolg gaan krijgen. Ook het programma voor beginnende leerkrachten zal van start gaan. Daarnaast zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor een traineeship dat gericht is op het opleiden en begeleiden van ambulant begeleiders binnen de Jeugdzorg. Naar verwachting zullen we hier eind maart mee gaan starten. Dit allemaal met als doel om beginnende professionals de begeleiding en coaching te bieden die nodig is voor een zachte landing in hun vakgebied. We leren hen goed voor zichzelf te zorgen, om van daaruit goed voor anderen te kunnen zorgen. Daarnaast leren we hen zich vrij te bewegen binnen het complexe speelveld waarin ze zich vaak begeven.

Detacheren van onafhankelijk denkende professionals.

Natuurlijk zijn we er ook komend jaar nog steeds voor de organisaties die snel extra vakmensen nodig hebben om bijvoorbeeld hun ziek- en piekbelasting op te vangen. Vanuit de gedachte dat detacheren ingezet moet worden op de manier waar detacheren voor bedoeld is. Vanuit ons kantoor in Groningen heeft Swung zich tot op heden altijd gericht op de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Dat zal komend jaar gaan veranderen, want we zullen komende zomer een vestiging gaan openen in Zwolle. Daarmee breiden we ons werkgebied verder uit naar Overijssel, Gelderland en Flevoland. De locatie is inmiddels gevonden dus vanaf 1 juli kunnen nog meer organisaties kennis maken met onze dienstverlening, zodat we nog meer impact kunnen maken.

bas kingma

Verbinden en inspireren van veranderaars.

Swung is de plek waar je in contact komt met andere veranderaars. Het is de plek waar je uitgedaagd, geïnspireerd en gesteund wordt om ook jouw steentje bij te dragen aan de noodzakelijke verandering. Want alleen samen kunnen we verandering in gang zetten. Vanuit die ambitie hebben we afgelopen jaar onze online Swung Community gelanceerd. Een mooie tool die steeds meer mensen weten te vinden. Komend jaar zal hier nog meer Swung in moeten komen en hier liggen mooie plannen voor klaar. Ook zullen er komend jaar weer leuke events georganiseerd gaan worden die voor verbinding, inspiratie en uiteindelijk verandering moeten zorgen.

Het mag duidelijk zijn: Ideeën en ambities genoeg en we staan te popelen om onze plannen te verwezenlijken. We wensen iedereen dan ook het allerbeste voor 2023.

Make it Swung!

Relevante artikelen.

Cases, nieuws, events & podcasts!

Je ambities op scherp.

Je hebt je doelen helder voor ogen. Je weet waar je heen wil en wat er voor nodig is om daar te komen. Die uitdaging, dat is je drive. Daar krijg je energie van.